PES - NIC - NOC

H:\Mijn documenten\vragendiag1.htm

We gaan de PES-methode toepassen op de casus. Eerst zal een korte toelichting gegeven worden op de PES-methode. Ten tweede wordt de methode toegepast op de casus. Ten derde worden de interventies bij machteloosheid, situationeel lage zelfwaardering en slaapproblemen beschreven. Als laatst volgt een korte samenvatting.

PES-methode
Deze methode wordt gebruikt om een verpleegkundige diagnose te stellen. De methode is hiervoor geschikt omdat het specifiek is. De drie volgende punten zijn van toepassing:
1. P - Problems
2. E - Etiology
3. S - Symptoms/signs( Carpetino, 2008)

PES-methode toegepast op casus

Shazida maakt zich druk over haar problemen. Kan ze nog dingen doen die ze vroeger deed? Hierdoor slaapt ze slecht en blijven de problemen in haar hoofd malen. Ze voelt zich ellendig en zit niet lekker in haar vel. Aan de hand van de PES-methode worden de problemen van Shazida uitgewerkt.
P - Machteloosheid
E - Onzeker over haar toekomst
- Kan ze nog dansen?
- Veel twijfel bij haar over hoe nu verder
S - Hoog emotioneel
- Ze vraagt naar of ze nog wel kan dansen en haar school nog wel af kan maken.

Verschijnselen

Openlijke of bedoelde uitingen van ontevredenheid omdat het niet lukt controle over de situatie uit te oefenen (bijvoorbeeld ziekte, prognose, zorg, snelheid van genezingsproces) en waarbij vooruitzichten, doelen en levensstijl negatief beinvloed worden (Carpenito, 2008)
Afreageren
Depressiviteit
Gelatenheid

Beïnvloedde factoren

Pathosfysiologie

Elk ziekteproces (acuut of chronisch) kan bijdragen aan gevoelens van machteloosheid. In het geval van Shazida komt die machteloosheid door het niet zelf kunnen verzorgen van de stoma en niet zelf kunnen beslissen of ze naar school gaat of doorgaat met dansen. Door de twijfels die ze hier over heeft, of het uberhaupt nog een optie voor haar is ontwikkeld ze gevoelens van machteloosheid(Carpetino, 2008).

NOC
Zelfbeheersing: Depressie
Gezondheidsopvattingen (eigen invloed op het gezondheidsresultaat)
Participatie(Besluitvorming over de zorg.)

Beoogde resultaten
Na 5 dagen kan Shazida zelf haar stoma verzorgen en hierdoor ervaart ze zelf meer controle en dit geeft ze ook aan.

Indicatoren
Stelt factoren vast waarop hij/zij zelf greep heeft. Neemt beslissingen over eigen verzorging, behandeling en toekomst.

NIC
- Regulering van de stemming
- Voorlichting: patient
- ondersteuning bij besluitvorming
- Bevordering van de eigen verantwoordelijkheid
- Voorlichting: zorgvoorzieningen
- Geestelijke ondersteuning

Interventies Algemeen
1.Ga na wat de effecten van de machteloosheid zijn op:
a. Beroep
b. Vrijetijdsactiviteiten
c. Rolverplichting
d. Relaties
2.Geef de gelegenheid om over verlieservaringen te vertellen
3. Help de patient om zichzelf niet als hulpeloos te zien en om eigen kracht en kwaliteiten vast te stellen
4. Leg de patient alle procedures, regels en mogelijkheden uit, Neem de tijd om vragen te beantwoorden; laat de patient vragen opschrijven om ze niet te vergeten
5. Houd de patient op de hoogte van gezondheidstoestand, behandelingen en resultaten
6. Anticipeer op vragen/interesses en bied informatie aan
7. Wijs op positieve veranderingen in de gezondheidstoestand van de patient, maar blijf realistisch
8. Bied de patient de gelegenheid om controle op belissingen uit te oefenen
9. Geef de patient invloed op omgeving. Laat de patient bijvoorbeeld beslissen waar wat bewaard moet worden
10. Leg de specifieke voorkeuren van de patient vast in het verpleegplan zodat collega's op de hoogte blijven
11. Bij chronisch gevoel van hulpeloosheid:
a. Moedig de patient aan om de verantwoordelijkheid voor zelfzorg op te nemen
b. help bij het stellen van realistische doelen
c. Help om een onderscheid te maken tussen levensgebieden die hij wel of niet kan beheersen
D. Maak het de patient mogelijk succes te hebben(Carpetino, 2008).


P: Situationeel lage zelfwaardering
E: De sonde waardoor ze sondevoeding krijgt.
Aanleggen van de stoma en dan vooral het feit dat ze het zelf niet kan onderhouden.
S: Uitingen van schaamte
Verwoording van negatieve gevoelens over zichzelf
Sociaal isolement
Zichzelf beoordelen als niet in staat om met de gebeurtenissen om te gaan


De interventies die je kunt gebruiken zijn:
1) Beschrijf beknopt de verandering en de gevolgen daarvan. (Carpenito, 2005)
(Mijn vrouw heeft een relatie met een ander, ik ben bedrogen.)
2) Vertel de patiënt dat hij/zij de situatie het hoofd kan bieden.(Carpenito, 2005)
3) Prikkel de patiënt om positief na te denken over de toekomst en wat hij/zij kan bereiken.(Carpenito, 2005)
4) Help de patiënt bij het herkenen van positieve zelfbeoordelingen.(Carpenito, 2005)
5) Onderzoek welke positieve gaven en karaktereigenschappen de patiënt heeft en waardeer deze positief (bijvoorbeeld hobby’s, vaardigheden, school, relaties, voorkomen, loyaliteit, vlijt).(Carpenito, 2005)
6) Moedig lichaamsbeweging aan (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen). Vermijd activiteiten met een competitie-element.(Carpenito, 2005)
7) Help de patiënt om zowel negatieve als positieve gevoelens te accepteren.(Carpenito, 2005)
8) Moedig onderzoek van huidig gedrag en de gevolgen daarvan aan (bijvoorbeeld isolement, afhankelijkheid, uitstel).(Carpenito, 2005)
9) Verwijs zo nodig naar andere mogelijkheden om hulp te krijgen (denk zowel aan professionele hulp als aan bijvoorbeeld zelfhulpgroepen).(Carpenito, 2005)
10) Consulteer een IBD-verpleegkundige die uitleg geeft en helpt omgaan met de stoma en de verzorging daarvan. (zelf verzonnen onderlingafhankelijke interventie)
11) Laat een arts uitleggen aan Shazida waarom de stoma nodig was in haar geval en waarom het maar tijdelijk is.(zelf verzonnen

NIC:
Actief luisteren
Aanwezig zijn
Counseling
Cognitieve herstructurering
Gezinsondersteuning
Lotgenotencontact
Bevordering van de coping

NOC:
Besluitvorming
Rouwverwerking
Psychosociale aanpassing: levensverandering
Zelfachting

Indicatoren:
Stelt vast wat zijn/haar zelfwaardering ondermijnt en werkt daaraan.
Stelt positieve aspecten van zichzelf vast.
Analyseert eigen gedrag en de gevolgen daarvan.
Kan een positief aspect van de verandering noemen.

Beoogde resultaten:
Na 2/3 weken kan Shazida aangeven wat een stoma precies is en waarom het bij haar nodig was, en accepteerd ze dus ook dat deze aanleg bij haar nodig was, ondertussen komt er na 3 dagen een vriendin langs waar ze een half uurtje mee praat om haar isolement te doorbreken, en daarna komt er elke 3 dagen ander bezoek langs dan haar familie om haar te ondersteunen en te helpen met de acceptatie van de stoma. Na 5 dagen kan ze zelf de stoma verzorgen en geeft ze aan dat het wel iets beter gaat met haar.


PES
P: verstoord slaap ritme
E: - verstoorde uitscheiding feces
- verstoring dagelijks leven (ziekenhuis opname)
- piekeren over haar toestand
S: - moeite met in slaap vallen
- moeheid( Carpetino, 2008)

Algemene Interventies
1. Verminder lawaai.
2. Organiseer werkwijze zodanig dat patiënt tijdens de slaapperiode zo weinig mogelijk gestoord wordt.
3. Zorg dat de patiënt ’s avonds de vochtinname beperkt en voor het slapengaan plast.
4. Beperk slapen overdag.
5. Beperk ’s avonds de inname van cafeïnehoudende dranken.
6. Leg uit aan de patiënt en aan zijn naasten waardoor het slaapritme verstoord wordt en hoe dit voorkomen kan worden.
7. Ga op vast tijden naar bed en sta op vaste tijden op.
8. Ontspan je voordat je gaat slapen.
9. Zorg voor koele temperatuur in de slaapkamer.
10. Lever geen grote lichamelijke inspanning vanaf 3 uur voor het naar bed gaan( Carpetiono, 2008).

NIC
Regulering van de energie.
Bevordering van de slaap.
Regulering van de omgeving(Capretino, 2008)

Beoogde resultaten
Na 3 dagen slaap Shazida (al dan niet met behulp van slaapmedicatie) minstens 6 uur achter elkaar vanaf 22.00 uur.
Ma 2/3 weken geeft Shazida aan ook zonder slaapmedicatie een nachtrust te krijgen van minstens 6 uur achter elkaar(Carpetino, 2008).

NOC
Rust
Slaap
Welbevinden

Maak jouw eigen website met JouwWeb