Patroon 1

Gezondheidspatroon 1: Gezondheidsbeleving en Instandhouding

Dit patroon omvat datgene wat de cliënt van zijn gezondheid vindt en hoe hij voor zijn gezondheid zorgt. Het gaat dus om de manier hoe de cliënt zijn gezondheid beleeft en de relevantie daarvan voor zijn huidige en toekomstige activiteiten. Inbegrepen is ook het algemeen gezondheidsgedrag zoals: gezondheidsbevorderende activiteiten, preventieve maatregelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, het opvolgen van medische of verpleegkundige voorschriften en de medewerking aan nazorg.

Aandachtsgebieden

 • Gezondheidszoekend gedrag
 • Tekort in het gezondheidsonderhoud
 • Inadequate opvolging van de behandeling
 • Dreigende inadequate opvolging van de behandeling
 • Tekort in de gezondheidsinstandhouding
 • Dreigend tekort in de gezondheidsinstandhouding
 • Therapieontrouw
 • Dreigende therapieontrouw - Infectiegevaar
 • Gevaar voor letsel (trauma)
 • Vergifitigingsgevaar
 • Verstikkingsgevaar
 • Beschermingstekort

Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 1 (Anamnese)

1. Hoe is uw gezondheid in het algemeen?

2. Bent u het afgelopen jaar ziek (verkouden) geweest, zo ja heeft u zich toen ziek gemeld?

3. Wat zijn de belangrijkste dingen die u doet om gezond te blijven?

(met inbegrip van familie en/of huismiddeltjes).

4. Rookt u, drinkt u, gebruikt u drugs, doet u aan zelfonderzoek ?

5. Ongevallen/ongelukken?.

(thuis, werk, verkeer).

6. Heeft u het altijd gemakkelijk gevonden om de voorschriften

van de arts of de verpleegkundige op te volgen ?