De arena van de zorg

  1. Periode 1960-1980: opbouw Nederlandse verzorgingsstaat. Weinig aandacht vanuit de overheid voor mantelzorger. Nadruk werd gelegd op professionalisering, deskundigheid en profilering.
  2. Door vergrijzing, vergaande kosten consequenties en malaise van de economie overgang naar “de zorgzame samenleving”.
  3. Periode vanaf 1980: mantelzorg stimulatie met als doel de eerste lijnszorg verminderen. Hiervoor werden 3 argumenten aangedragen:
  4. Kostenbesparing en extramuralisering
  5. Ideologisch karakter: voorkeur aan mz ipv prof. zorg. => zelfstandigheid, autonomie. Ouderen willen wel prof. zorg blijven ontvangen!
  6. Mantelzorg verhoogt de kwaliteit van zorgverlening: voorspoedig herstel thuis ipv ziekenhuis, sociale contacten en dagelijkse structuur.
  7. 2007 WMO: prestatieveld voor mantelzorgers. Gemeenten zijn verplicht om een beleid te formuleren en presteren voor mz.