Patroon 9

Gezondheidspatroon 9: Seksualiteit/voortplantingspatroon

Het seksualiteits/voortplantingspatroon omvat de seksuele relaties, seksualiteitsbeleving en het voortplantingspatroon. Maar ook de mate van (on)tevredenheid hiermee en de eventuele subjectieve beleving­ en/problemen. Bij de vrouw zijn ook de vruchtbaarheid, maturiteitsfase (premenopauze, overgang, postmenopauze) en eventuele subjectieve problemen van belang.

Aandachtsgebieden

  • Gewijzigde sexuele gewoonten
  • Seksueel dysfunctioneren
  • Verkrachtingssyndroom
  • Gecompliceerde vorm van verkrachtingssyndroom
  • Stille vorm van verkrachtingssyndroom

Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 9. (Anamnese).

1. Indien relevant, leeftijd en situatie.

2. Bevredigende seksuele relatie(s), veranderingen, problemen.

3. Indien relevant, gebruik van anticonceptiva ? (problemen).

4. Vrouwen : wanneer begonnen met menstrueren, laatste menstruatie,

menstruatieproblemen, aantal bevallingen, zwanger.