Patroon 3

Gezondheidspatroon 3: Uitscheidingspatroon

Het uitscheidingspatroon omvat de uitscheidingsfunctie van : darmen, blaas en de huid. Aspecten zijn : regelmaat, het gebruik van laxantia,of andere middelen om de ontlasting op te wekken,Eventuele veranderingen of problemen wat tijd, manier, kwaliteit of kwantiteitvan de uitscheiding betreft. Ook eventuele hulpmiddelen vallen hieronder(katheter, plaswekker, stoma-artikelen). Ook de manier hoe een gezin/buurt met het (huis)afval omgaat kan van belang zijn.

Aandachtsgebieden

 • Colon obstipatie
 • Subjectief ervaren obstipatie
 • Periodieke obstipatie
 • Diarree
 • Incontinentie van faeces
 • Verstoorde urine uitscheiding
 • Functionele incontinentie
 • Reflex incntintentie
 • Stress incontinentie
 • Urge incontinentie
 • Volledige urine incontinentie
 • Urineretentie

Mogelijke vragen en Aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 3 (Anamnese).

1. Uitscheidingspatroon van de ontlasting? (beschrijven).

2. Frequentie, vorm, consistentie, kleur, geur?

3. Pijn, ongemak, probleem onder controle, laxantia, huismiddeltjes ?

4. Uitscheidingspatroon van de urine ? (beschrijven).

5. Frequentie, hoeveelheid, geur, problemen, zo ja onder controle ?

6. Overmatige transpiratie, sterke transpiratiegeur ?

7. Bijzondere maatregelen of hulpmiddelen zoals : katheter blaasspoelen