Patroon 8

Gezondheidspatroon 8: Rollen/relatiepatroon

Het rollen/relatiepatroon omvat de belangrijkste rollen en de verantwoordelijkheden van de cliënt in zijn huidige levenssituatie en zijn familie,-gezin,-werk en sociale relaties met de bijbehorende verantwoordelijkheden. De tevredenheid van de cliënt en de eventuele verstoring van dat patroon.

Aandachtsgebieden

 • Anticiperende rouw
 • Disfunctionele rouw
 • Verstoorde rolvervulling
 • Onopgelost onafhankelijkheids/afhankelijksheidsconflict
 • Sociale afwijzing
 • Sociaal isolement
 • Inadequate sociale interactie
 • Afwijkende groei en ontwikkeling in sociale vaardigheden
 • Hervestigingssyndroom - gewijzigde gezinsprocessen
 • Ouderschapstekort
 • Dreigend ouderschapstekort
 • Ouderrolconflict
 • Zwakke ouder - kindhechting
 • Ouder - kindscheiding
 • Overbelasting van mantelzorger
 • Dreigende overbealsting van mantelzorger
 • Mantelzorgtekort
 • Verstoorde verbale communicatie
 • Afwijkende groei en ontwikkeling in communicatieve vaardigheden
 • Dreigend geweld

Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 8 (Anamnese).

1. Samen of alleenstaand, familie/gezinsstructuur? (diagram, genogram).

2. Eventuele gezins- of familieproblemen die u moeilijk vindt?

3. Zijn er mensen (familie, gezin, anderen) afhankelijk van voor bepaalde dingen?

4. Indien relevant, hoe staan de familieleden, gezinsleden, anderen

tegenover ziekte/opname ?

5. Indien relevant, problemen met kinderen, moeite met de opvoeding?

6. Aansluiting bij een vereniging, club, andere sociale groep, goede vrienden?

7. Voelt u zich wel eens eenzaam? (hoe vaak).

8. Indien relevant, gaat het goed op het werk/school?

9. Indien relevant, is het inkomen voldoende genoeg om van rond te komen?.

10.Voelt u zich opgenomen/geïsoleerd in de omgeving waar u woont?

Maak jouw eigen website met JouwWeb