Patroon 10

Gezondheidspatroon 10: Stressverwerkingspatroon

Het stressverwerkingspatroon omvat de manier waarop iemand in het algemeen met problemen en stress omgaat. Inbegrepen zijn het vermogen persoonlijke crisis te doorstaan,het mechanisme om iets het hoofd te bieden (coping), steun in familie of bij anderen en het subjectieve vermogen om macht over een situatie uit te oefenen.

Aandachtsgebieden

  • Ineffectieve coping (iets niet aankunnen)
  • Probleemvermijding
  • Defensieve coping
  • Ineffectieve ontkenning
  • Verminderd aanpassingsvermogen
  • Posttraumatische reactie
  • Gezinscoping - ontplooiingsmogelijkheden
  • Bedreigde gezinscoping
  • Gebrekkinge gezinscoping

Mogelijke vragen en aandachtspunten bij Gezondheidspatroon 10 (Anamnese).

1. Heeft u de afgelopen één à twee jaar grote veranderingen doorgemaakt in

uw persoonlijke leven cq crisis?

2. Met wie kunt u het beste over moeilijkheden praten, is die persoon ook beschikbaar?

3. Bent u over het algemeen ontspannen/gespannen, wat helpt het beste als u gespannen bent?

4. Gebruikt u bepaalde medicijnen, drugs of alcohol ter ontspanning?

5. Op welke manier gaat u grote problemen, (van welke aard dan ook) ter lijf, en heeft dat ook resultaat?